mgr Dariusz Stolicki

Edukacja:  

od 2012 r. - Studia doktoranckie nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

2012 r. - Tytuł magistra politologii, Praca magisterska pt. Executive Review. Kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w USA, Napisana w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zięby

2010-2012 - Studia II stopnia na kierunku Politologia, Specjalność: instytucje i zarządzanie polityką, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

2007-2010 - Studia I stopnia na kierunku Politologia, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

2004-2007 - V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

 

Znajomość języków obcych:

angielski

Law French

 

Zainteresowania badawcze:

 • konstytucjonalizm amerykański, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podziału władz i federalizmu oraz orzecznictwa i pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego
 • amerykański system polityczny
 • amerykański system prawny (szczególnie prawo konstytucyjne, parlamentarne, procesowe i administracyjne, ale również wybrane obszary prawa prywatnego)
 • historia common law i ewolucja konstytucjonalizmu anglosaskiego
 • porównawcze prawo konstytucyjne
 • badania porównawcze i statystyczne nad procesem legislacyjnym - członek zespołu naukowego Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

 

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Executive review. Kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2013.

 2. A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki (red.), Parlament Europejski 2009-2014. Podsumowanie VII kadencji, Wyd. Scholar, w druku, planowany termin publikacji 2015.

 3. Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Dystryktu Columbii, „Politeja" 2014, nr 27.

 4. The Constitution of the Confederate States of America, 1861, „Miscellanea Historico-Iuridica" 2014, t. XIII.

 5. The Law and Practice of Government Shutdowns in the United States, Zeszyty Naukowe Katedry Amerykanistyki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ „Ad Americam. Journal of American Studies" (w druku).

 6. Is the President of the United States permitted to disregard unconstitutional statutes?, Zeszyty Naukowe Katedry Amerykanistyki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ „Ad Americam. Journal of American Studies" 2011, nr 11, s. 105.

 7. Problem ruchu bezwizowego w stosunkach polsko-amerykańskich po 1989 r., „Poliarchia" 2013, nr 1.